Waar sta je zonder een plan?

Blauwdruk huisIedereen die ooit een huis gebouwd heeft of dit van dichtbij meegemaakt heeft, weet dat een plan hierbij noodzakelijk is. Zonder plan, zou het toilet op de plaats van de trap komen of in het ergste geval is jouw nieuwe duurbetaalde woning niet veilig. Het kost dan veel tijd en bijgevolg heel veel geld om deze problemen op te lossen.

Hetzelfde verhaal geldt voor de ontwikkeling van een website.
Elke website heeft zo'n plan nodig dat de behoeften en vereisten beschrijft. Uiteraard is zo'n plan snel gemaakt voor een kleine website en zal het meer tijd vragen voor een grote bedrijfswebsite met vele achterliggende interactieve delen.

Het bepalen van het doel en de doelgroep, de structuur, het uitzicht, de techniek van de nieuwe website komen zeker aan bod, maar er wordt ook al nagedacht over een onderhouds- en promotieplan. Het is belangrijk om altijd te vertrekken vanuit het standpunt van de gebruiker van de website. Gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid staan bovenaan het lijstje.

Pas als deze analyse op de correcte manier gebeurd en goedgekeurd is, kan men beginnen aan het design en de ontwikkeling van de nieuwe website. Uiteraard kan er modulair gewerkt worden zodat een project in verschillende deelprojecten of releases gedeeld wordt., kan men beginnen met de ontwikkeling van een nieuwe website.

De prijs van de analyse en bijhorende rapport is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het project.

De investering in een analyserapport is zeker aan te raden. Het geeft een duidelijk beeld van de vereisten en kan later gebruikt worden voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Je kan dit rapport eveneens gebruiken om jouw site achteraf elders te laten ontwikkelen. Maar weet dat de prijs van dit analyserapport in mindering gebracht wordt indien je later een website bestelt bij Ambar Design.

Sommige mensen gebruiken een andere term voor een Website Requirement Document (WRD). Soms hoor je van een IPP (Internet Project Plan) of WTP (Website Team Plan).